Международни партньори и търговски камери

Мисията на Косовско-българска търговска камара е да се превърне в ключов партньор за фирми и предприемачи от Косово и България, като предоставя комплексни услуги за подкрепа и развитие на техните бизнес отношения. Камарата ще работи активно за насърчаване на търговията и инвестициите между двете държави и за подпомагане на сътрудничеството в областта на културата и образованието.

Председател – г-н Агим Шахини

Българо италианска търговско промишлена камара

Председател – г-н Паскуале Лакасела

Председател – г-н Красимир Ангелов

Българо-иранска търговско-промишлена палата

Председател – г-н Тодор Трифонов

БЪЛГАРО-ИНДОНЕЗИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Председател – инж. Георги Шопов

"Международна обществена организация "Туран"

Председател – г-н Елшад Алиев