За Нас

Европейско движение за пряка демокрация е първото и единствено движение в България, което се бори за въвеждане на модела на пряка демокрация както в България, така и в Европа.Човечеството отново е изправено пред въпроса в какъв свят живеем. Възможно ли е да се изгради по-добър и по-справедлив световен ред? Няма ли нашето бъдеще да бъде белязано от нови войни, национални вражди и етнически конфликти?

ЕВРОПЕЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

„Ако изследваме не дефинициите, които повечето хора, включително авторите на речници дават на понятието „демокрация”, а начините, по които те го използват, говорейки за нашето съвремие, ще установим, че всъщност „демокрацията” няма нищо общо със самоуправлението.”

Джеймз Бърнхъм

 

Човечеството днес за пореден път е изправено пред въпроса какъв е светът, в който живеем? Възможен ли е по-добър и по-справедлив световен ред? Дали бъдещето няма да бъде белязано от нови войни, национални вражди и етнически конфликти? Дали свръхбогатият световен елит ще продължи да направлява хода на световните политически и икономически процеси?

Всяка епохална промяна е свързана и с епохална криза на традиционните политически системи и модели на управление. Кризата, в която се намира традиционната демокрация доведе до превръщането на обикновения гражданин в „зрител”, който не участва във вземането на важни за обществото решения. Партиите станаха символ на корупция, лично облагодетелстване, девалвация на общочовешките ценности, липса на патриотизъм.

Новата ситуация налага преосмисляне на теорията за демокрацията. Ако демокрацията е „управление чрез дискусия”, то чрез споровете ще достигнем до истинската й същност. Днес се нуждаем от правилно осмисляне на това каква трябва да бъде, каква може да бъде и каква не трябва да бъде демокрацията. Истинската демокрация не може да е привилегия на шепа привилегировани, наричащи себе си „елит”. Тя трябва да приобщава гражданите и да подтиква към активно участие във вземането на най-важните решения за развитието на обществото. Защото демокрация съществува, когато връзката между управляваните и управляващите е подчинена на основното изискване държавата да служи на гражданите, а не гражданите на държавата, управлението да съществува за народа, а не обратното.

На 6 юни 2002 г. в гр. София 190 души – членове, приятели и съмишленици на Либерално-демократическата партия, водени от тези идеи, създават сдружение „Европейско движение за пряка демокрация” (ЕДПД).

На учредителното събрание е гласувано Централно ръководство (Координационен съвет). За председател на движението е избран г-н Веселин Кошев.

Създадени са младежка и женска организация, определени са представители на движението за чужбина.

Официални гости на форума са високопоставени дипломати от чуждестранни дипломатически мисии, политици и видни общественици.

Европейското движение за пряка демокрация е регистрирано с решение № 1 от 8 юли 2003 г. по ф.д. № 7193/2003 г. на Софийския градски съд.

Движението има свои представителства във Великобритания, Германия, Испания, Либия, Русия, Сирия, Франция, Швейцария и Швеция.

От началото на своето учредяване ЕДПД развива изключително активна вътрешна и външна международна дейност.

Осъществени са посещения в Азербайджан, Австрия, Алжир, Белорусия, Великобритания, Виетнам, Гърция, Египет, Иран, Испания, Либия, Казахстан, Кения, Китай, Куба, Македония, Мозамбик, Молдова, Палестина, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Сърбия, Уганда, Украйна, Унгария, Танзания, Туркменистан, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония и други страни.

Движението е организирало или участвало в дванадесет международни семинара в България, Иран, Либия, Словакия и други държави в периода 2003 – 2011 г.

ЕДПД е автор на инициативата „Дипломация без вратовръзки“, като в периода 2003 – 2011 г. са организирани 114 посещения на посланици и дипломати, акредитирани в България, във всички региони на страната. Проведени са срещи с официални представители на общински и областни власти, структури на движението, посетени са културни и исторически забележителности.

В центъра на международните прояви са въпроси, свързани с прилагането на пряката демокрация като алтернатива на господстващите политически и идеологически системи, бъдещето на партиите, международните промени и предизвикателствата на новия световен ред.

През по-горе посочения период са проведени и седем национални форума на ЕДПД. Дискутирана е ролята на гражданското общество в политическия и икономическия живот на България, както и други актуални проблеми.

Бъдещето принадлежи на онзи, които се обърне с доброта в сърцето към народите на земята. Това е пътят за съграждането на един по-справедлив и хуманен свят.

Партньори

Решение

1616 София, кв. Бояна,
ул. „Герганица“ 7, ет.3, ап.14