За Нас

Българския строителен и търговски консорциум

БТСК е създаден през 2000 г., за да реализира взаимноизгодни проекти в различни сфери на международните икономически връзки с дружества и концерни от различни части на света.
Консорциумът е осъществил десетки разработки в страната и чужбина в областта на проектирането, строителството и цялостното обзавеждане и оборудване на промишлени, търговски, обществени и жилищни сгради.
В областта на външнотърговската дейност дружествата от консорциума заедно с други стопански организации са реализирали износ от България на промишлени стоки и материали, внос на суровини, материали и стоки, както и техния реекспорт.
Българският строителен и търговски консорциум има кадрови и ресурсен потенциал за реализиране на съвместни международни проекти, смесени дружества и други.
Професионализмът на управленските, аналитичните и изпълнителските кадри, работещи в дружествата – членове на консорциума, са гаранция за високо качество и коректност в съвместната работата.
За тях са характерни точността и бързината на работа, атрактивните цени на предлаганите стоки и услуги, формирани на базата на стойността на труда в България и възможностите за доставки на материали и оборудване директно от различни производители.
Стопанските организации в Българския строителен и търговски консорциум осъществяват дейност в следните основни направления:
• проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строителни проекти – жилищни, административни, промишлени и инфраструктурни;
• производство и търговия с хранителни стоки: млечни и месни продукти, зеленчукови и овощни консерви, вина и високоалкохолни напитки;
• производство и търговия с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба;
• проектиране и изработка на инсталации и оборудване от неръждаема стомана за предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост;
• производство и търговия с мебели и обзавеждане за дома и офиса;
• производство и търговия с етерични масла, включително розово, с козметични продукти;
• производство и търговия със суровини, материали и стоки, включително конфекция, трикотаж, обувки, битова химия, медицинско оборудване, фармацевтични и медицински консумативи, биопродукти;
• туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски услуги, включително медицински туризъм и възстановяване в български СПА центрове;
• посредничество при наемане на висококвалифициран медицински персонал за здравни заведения в чужбина, в т.ч. спортни лекари, рехабилитатори, кинезетерапевти;
• рекламна и печатна дейност;
• консултации на чужденци в сферата на получаването в България на бакалавърски, магистърски и докторски степени, насочване към курсове за следдипломна квалификация в различни области;
• подпомагане реализирането на инвестиционни проекти в индустрията, селското стопанство и други отрасли на икономиката в страната и чужбина;
• консултации в сферата на българското право и сигурността на икономическите субекти. Стопанските организации, членове на Консорциума, имат проекти, които могат да предложат на вниманието на чуждестранни инвеститори за съвместно осъществяване.

При заявен инвеститорски интерес и определени рамки на запитването предлагаме следните услуги: проучване, офериране дю дилижънс в икономически и технически план в сътрудничество с най-изтъкнати специалисти в съответната област, реална икономическа история на обекта, експертна оценка за бъдещото развитие с детайлен бизнес план.
Предлагаме възможност за пълно или частично управление на новопридобития актив или независим контрол.
Имаме готовност да работим и дискутираме идеи и проекти съвместно с чужди инвеститори. Отворени сме и за всякакви други предложения и възможности.