Промишленост

МВ Янтра АД е наследник  на едно от най-старите машиностроителни предприятия в гр. Габрово – Завод „ЯНТРА“ АД, създаден през 1906 г. за производство на резервни части за текстилната промишленост. От 1935 год. заводът започва производство на единични текстилни машини, а от 1957 г. и на тъкачни станове, предачни машини и др. През този период към завода е създаден и Институт по текстилно машиностроене.От 1983 година в завода започва усвояването и производството на подемно-транспортно оборудване. Особено добри резултати заводът бележи през периода 1985-1990 година, като обема на произвежданата продукция годишно достига до 28 млн. долара, а персоналът нараства до 1 600 работници.Днес МВ Янтра АД, благодарение на повече от 100 години традиции в машиностроенето, научно-развойната си дейност, патентни разработки и квалифициран персонал, предлага най- иновативни изделия на пазара:

въжени електротелфери с товароподемност от 500 до 32 000 кг

двурелсови кранови колички

челни греди за едногредови и двугредови кранове

хидравлични транспалетни колички

кранови компоненти

Основен дял в произвежданата и експортирана продукция на предприятието заема производството на въжени електротелфери и кранови компоненти – високотехнологични и компактни изделия с технически и експлоатационни параметри на високо ниво.

Имаме удоволствието да Ви представим фирма „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД, гр. Кюстендил. Ние сме производител на маслени разпределителни трансформатори с дългогодишен опит и над 50 годишна история, с богата продуктова гама, международни награди, дипломи, както и Златен медал за най-енергийно ефективен трансформатор от Международния технически панаир Пловдив.
Фирмата ни е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.Заводът произвежда пълната гама трифазни маслени трансформатори с мощност от 25 kVA до 5 МVA.Доказали сме се както на местния така и на международния пазар, с продажби в страни като Сърбия, Гана, Нигерия, Ирак, Судан, Албания, Македония, Литва, Естония, Австрия и много други.
Фирмата ни работи с клиенти от цял свят и разполага с референции както и от български, така и от международни клиенти.

Производство на тръби от полиетилен за водоснабдяване и газоснабдяванеВисокото качество на произвежданата продукция се гарантира от собствена лаборатория, в която се извършва както контрол на влаганите суровини, така и на готовата продукция.Използваните суровини са на водещи фирми на световния пазар като Sabic, Borealis, Ineos, Bassel, Petrochemicals. Всяка партида от доставения материал се придружава със сертификат за качество от фирмата производител. В лабораторията се извършва входящ контрол на основните показатели на суровината.На готовата продукция също така се извършва ежедневен, постоянен контрол на качеството, съгласно действащите международни стандарти. За целта лабораторията разполага с необходимите уреди и апарати, необходими за тези анализи, като стенд за хидростатично налягане, стен за определяне на дълговечност, динамометър и др..Фирмена политика е поддържането на високо качество. Гаранция за това е въведената система за управление на качеството ISO 9001 и издадените сертификати за съответствие на „Булгарконтрола“АД.

Компания, експерт в проектирането и производството на продукти от Corian Solid Surface.Съчетаваме двадесетгодишния опит на екипа си с иновативно мислене, за да създаваме качествени продукти и да градим отлични отношения с клиенти и партньорски компании.Предлагаме пакетна услуга, включваща консултация, ценообразуване, менажиране и планиране на процеса, проектиране, изработка на продукта, доставка и монтаж. В последните три години сме безспорен лидер за България в дизайна и производството на изделия от Corian Solid Surface, с реализирани интериорни и екстериорни проекти в страната и чужбина.

Фирма МАК е вертикално интегрирана компания, която произвежда сурови платове, притежаваща производствени линии за апретурна обработка – багрене и щампиране на тъкани, с най-различни облагородителни технологии, включващо – хидро и олеофобиране, ламиниране, антибактериалност, негоримост, обработка против комари и др. Цикълът се затваря с производството на готови облекла от така произведените платове, предназначени за военно полицейски униформи, работни облекла от всички видове и облекла за свободното време и спорта.

Продажба на метали и метални изделия.
Внос и износ на широка гама размери и марки стомани.Освен търговска дейност, ние извършваме механична и термична обработка на метали и метални изделия, както и всички видове шлосерски и заваръчни операции.Производството ни разполага с модерно оборудване, осигуряващо разнородни технологични възможности и високо качество на предлаганите услуги.Поддържаме на склад повече от 1000 тона въглеродни, конструкционни, инструментални, легирани, бързорежещи, лагерни и неръждаеми стомани, в това число ламарини, профили, тръби и др.