Консултантски фирми

Българо – италианска бизнес асоциация е частна неправителствена организация, създадена с цел разширяване и задълбочаване на икономическото сътрудничество между България и Италия. Нашата бизнес асоциация предлага разнообразни услуги, които имат за цел да помогнат на фирмите да установят и развият успешни бизнес връзки.

Фирма Levanta Business Group има основна цел да фасилитира дейността на нови чужди и/или български фирми и предприемачи за да развият дейност както и да се установят съгласно разпоредбите в станата, както и да им предложи консултантски услуги, маrкетингови проучвания, административна помощ, , изработка на профил и корпоративна идентичност, изграждане на уеб сайтове, инвестиции в недвижими имоти  – покупки,  продажби, наеми и др.,  както и слединвестиционно и следпродажбено обслужване съобразно конкретните им нужди.