Среща в посолството на Северна Македония

13.01.2023

Днес, 13.01.2023 поредна изключително ползотворна среща с новоназчения посланик на Северна Македония, Н. Пр. г-жа Агнеза Руси Поповска. Време е за позитивни идеи и готовност да търсим това, което ни обединява, а не това което разделя и общата ни мечта да превърнем Балканите в поле на приятелство, икономически и духовни връзки. Присъстваха Веселин Кошев и съпрезидента на БСТК и Евро – Азиатска Асоциация за бизнес, култура и приятелство, г-н Асен Чавдаров.