Среща с дизайнера Валдрин Шахити

16.01.2024

Официална среща със световно известния дизайнер Валдрин Шахити!!! Ще бъдем негов пиар и представители по света!!!! Уникална колекция, уникален офис и екип…