Среща с посланика на Кувейт

10.03.2023

Днес 10.03.2023 се състоя официална среща в посолството на държавата Кувейт на Н. Превъзходителство Посланик Гази Хамед Алфади с г-н Веселин Кошев и г-дата И. Митев и Асен Чавдаров, представители на нашите икономически структури.
Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със задълбочаването на всестранните връзки между нашите две приятелски страни.