Представяне на италианската Fenimprese в България

12.09.2023

Днес, 12.09.2023 най-голямата бизнес Асоциация на Италия Fenimprese / 22 хиляди фирми/откри свое представителство в България!!!! Да си пожелаем ползотворно и дълго сътрудничество!!!!