Посещение на посланици в Хасково, Димитровград и Стамболово

от 07. до 09.08.2015

На официално тридневно посещение в Хасковска област бяха посланиците на Индонезия, Беларус, Либия, Иран и представител на арабската общност в България. Посещението бе по покана на г-н Веселин Кошев и блестящите домакини      г-н Красимир Ангелов – съпрезидент на БСТК и г-жа Валентина Желязкова.

Делегацията се срещна и с представители на областната и местна управа. Гостите бяха придружавани от зам. Председателите и членове на ръководството на нашите граждански структури проф. д-р Диана Гергова, проф. д-р Тодор Трифонов /представител на Беларуската търговско промишлена палата за България/, г-н Георги Георгиев – Председател на Българо иранската търговско промишлена палата и   г-н Александър Георгиев – член на ръководството.