Официално съобщение

След завръщането си от дългогодишен престой в чужбина г-н Петър Арбалов президент на фирма „Арбалов Къмпани“ АД възстанови членството си в нашите икономически структури. От сърце желаем ползотворно сътрудничество и взаимно изгодни икономически успехи..