Официални разговори

Официални разговори  с Търговското аташе на Индонезия, г-н Бахана Бара.