Нов член

09.03.2023

Международно известната ЦЕРБ груп, лидер в областта на енергетиката е на-новия член на Български строителен и търговски консорциум и Евро Азиатска Асоциация за бизнес култура и приятелство. Да си пожелаем дългосрочно и ползотворно сътрудничество.