Кувейтска делегация на гости на ЕААБКП

15.05.2017

На официални преговори в София пристигна кувейтска делегация начело с г-н Hameed Ahmad президент на корпорация Cross Horizon Trading и неговия заместник инж. Ali Al Jazzaf. В преговорите взе участие и г-н Плъмб Калаба – главен координатор на нашата Асоциация за Западните Балкани. От българска страна присъстваха г-н Веселин Кошев и г-н Нирадж Кумар – изпълнителен директор на Асоциацията.