Среща в посолството на Словакия

06.03.2023

Изключително приятелска и ползотворна среща с Н. Пр. Даниел ОРСАГ, Посолство на Словакия !!
Обсъдени бяха конкретни  идеи и стъпки за разширяване на сътрудничеството между мисията на Посолството и нашите структури.
Присъстваха В. Кошев и г-дата Николай Кондев и Иво Митев, съпрезиденти на БСТК и ЕААБКП.