Ползотворни дипломатически контакти

Cpeщи с дипломати

На 23.07.2021 г. г-н В. Кошев проведе официална работна среща с посланика на Република  Азербайджан Н. Пр. д-р Хюсейн Хюсейнов.  Контактите  с посолство имат своя далечна позитивна история и бележат позитивно развитие в отминалите години. Създадени са изключително ползотворни  контакти, учредено е смесено търговско дружество.
Обсъдени бяха въпроси и идеи за продължаване на положителните тенденции в областта на политиката, икономиката и културата между приятелски Азербайджан и нашите граждански структури. Запознахме екипа на посолството с нашата разностранна дейност, идеи и инициативи за разширяване на връзките между нашите два приятелски народа. Подчертана бе важността от размяна на актуална политическа, икономическа и културна информация, както и бъдеща размяна на делегации между нашите две приятелски страни. В тази посока положително бе оценен фактът за учредяването от наша страна на „Евро-Азиатска Асоциация за бизнес, култура и приятелство“.
Г-н В. Кошев увери посланик д-р Хюсейнов, че и за напред ще бъдем лоялен и добронамерен партньор на дипломатическата мисия на Азербайджан в България.
Г-н Веселин Кошев проведе работна среща с консула и първи секретар на посолството г-н Васиф Бадалов. Разговорите протекоха в изключителен дух на приятелство и сътрудничество.

На 24.07.2021 г. г-н В. Кошев се срещна с посланика на Република  Молдова в България Н. Пр. Анатол Чебук. Информирахме г-н посланика за нашите традиционно ползотворни връзки с посолството и партньори от Молдова,  които имат  своите исторически ,политически и духовни корени в миналото и настоящето. Заявена  бе категоричната ни позиция да продължим в положителна посока тези контакти. Набелязани бяха конкретни идеи и инициативи за разширяване на икономическите културни и политически връзки с приятелска Молдова. Приветствахме факта с  бъдещето назначение на г-н В. Попович за Първи секретар и търговско аташе в България. Срещата премина в традиционен дух на приятелство и сътрудничество.

На 03.08.2021 г. г-н Веселин Кошев  проведе официална работна среща с посланика на Япония Н. Пр. Хироши Нарахира и първия секретар към посолството Г-жа Аои Ямагиши.
Г-н В. Кошев изказа своето възхищение от организацията на Олимпиадата в Токио и то във време на пандемия. Подчертано бе, че приятелска Япония е изключителен човешки, икономически, политически и духовен феномен  с принос за развитие на позитивните световни процеси. Особено се гордеем с факта че нашият първи зам. председател проф. д-р Диана Гергова е Почетен лектор на Токийския университет и носител на висока държавна награда на Япония.

Г-н Веселин Кошев  запозна  екипа на посолството, с разностранната дейност  на нашите граждански структури, номинирането на нови Почетни консули и бъдещи планове, включително идеи и намерения за разширяване  параметрите на традиционно ползотворните  връзки с дипломатическата  мисия на Япония в България. По достойнство бе оценен факта с учредяването от наша страна на „Европейско –Азиатска Асоциация за бизнес, култура и приятелство“
Г-н В. Кошев увери екипа на  посолството в нашата готовност  да продължим положителните тенденции и заяви желание  за задълбочаване  на контактите във всички сфери на сътрудничество. Срещата премина в изключителен дух на приятелство.