За нашата компания

На 17.04.2017 г. в София нашите икономически структури учредиха Европейската Индо-азиатска асоциация за бизнес, култура и приятелство.

Новото сдружение има похвалната амбиция да подържа активни, взаимноизгодни контакти и връзки със страни от региона, да намира партньори и разширява сътрудничеството на България с Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Виетнам, Малайзия, Виетнам, Япония, Южна Корея и други страни от региона, както и да търси икономически партньори от целия свят.

Асоциацията ще представя актуална информация за предстоящи търгове, оферти за съвместен бизнес, откриване на търговски представителства и намиране на надеждни икономически партньори. Седалището на асоциацията ще бъде в София, а Централното представителство за региона в гр. Делхи, Индия.

Европейската Индо-азиатска асоциация за бизнес, култура и приятелство избра свой управителен и контролен съвет и декларира своята готовност да бъде отворена икономическа структура със свободно асоциирани членове от България и чужбина.

Фирмени новини

                                                             

Ползотворни дипломатически контакти

Прочетете още...
                                                             

НОВИНИ

Прочетете още...